Velkommen / Hjorteoppdrett
Hjorteoppdrett

Denne artikkelen er beregnet på andre hjorteoppdrettere, og stod i NHF-nytt, Norsk Hjorteavlforenings tidsskrift - desemberutgaven.

Godkjent slakteri på Wåla

Etter å ha slaktet i henhold til viltkjøttkontroll regelverket i flere år, kunne vi i høst ta i bruk et enkelt lite slakteri, godkjent etter regelverk for slakting av rein og oppdrettsvilt.

Da vi skulle starte å slakte for 4 år siden, bygget vi et kjølerom og en slakteplass med 3 vegger, uten tak. Silotalja, hang klar oppunder taket, da det hadde vært siloer der før.

Dette var greit nok de første årene. Men da antallet slakt økte, ble behovet for noe mer rasjonelt tydelig.

4 hind slakt klar for kontroll. Hele tilveksten blir nå slaktet.

Organoppheng, lagd av et vinkeljern som det er boret hull i.

Med utgangspunkt i det vi hadde, ønsket vi å bygge noe som kunne bli godkjent etter det nye hygienedirektivet. Mattilsynet på Kongsberg, som vi har hatt en god dialog med siden vi startet med hjorteoppdrett, ble kontaktet. Og under en befaring ble vi enige om hva som var minimum for et godkjent anlegg.

Kravene kunne oppsummeres i punktene: vann til vask og desinfisering, ”lukking” av rommet, dvs tak og port, håndtering av slakteavfall, og rutiner på rene og urene soner.

Dette var stort sett punkter som vi hadde sett selv at vi måtte gjøre noe med, hvis vi skulle drive med slakting hjemme.

Kostnader

Kostnadene med å bygge et slakteri, er et tema for mange i hjortenæringen. Og siden vi bor så spredt ut over landet, så er det mange som lurer på hva de skal gjøre. Kostnaden med et slakteri må kunne forsvares i forhold til hva man kan forvente av fortjeneste.

Regnskapet for vår del, kan i store poster settes opp slik: Kjølerommet, og slakteplassen som vi bygde for 4 år siden kom på ca 85000 eks mva i innkjøpt materiell. Oppgraderingen nå i år kom på ca 110000 eks mva i innkjøpt materiell. Rørlegger og elektriker er innbakt i innkjøpt. Så det som kommer i tillegg er min egen innsats med hammer og drill. Det dreier seg om et samlet tidsforbruk på ca 200-250 timer. Litt vanskelig å si eksakt. Dette er en investering vi kan forsvare, i forhold til inntjening på salg av kjøtt.

Kontrollrutiner

Rutinene for kontroll, har også blitt endret med godkjenning av slakteriet. Nå avtaler vi dag for ante mortem kontroll. Kontrollen skjer på dag 1, slakting på dag 2, og kjøttkontroll på dag 3. Når vi stort sett har kontrollene på morgenen, vil det si at dag 1 også kan bli en slakte dag. Dette gjør at det er godt mulig å slakte 8-10 dyr pr kontroll. Med det volumet vi har, er dette tilstrekkelig. Vi leverer stort sett 5-6 dyr om gangen.

Vetrinær fra mattilsynet på Kongsberg, utfører en historisk handling i det ”nye” slakteriet

Det første godkjente slaktet med eget stempel.

Wåla Hjorteoppdrett, har fått godkjenningsnummer NORGE 718 etter Rein og Oppdrettsvilt forskriften.

Vi har selvfølgelig også brukt anlegget til elgslakt. Det har inntil i høst gått litt om hverandre. Men nå er det slutt. Hjorten og elgen får hver sine perioder i anlegget. Det vil bli hjort før elgjakta, så elg noen uker, før hjorten igjen overtar.

Så oppsummeringen blir at det går an å få det til, med en overkommelig investering, og god dialog med det lokale mattilsyn.

   
   

Powered by ez Publish - Design by n-Design & Design Development by Think Faster
Copyright © 2007 Think Faster