Velkommen / Nybuseter
Nybu seter

Nybu er seter tilhørende Wåla. Det var seterdrift her til 1939. Siden dengang har

bua gitt husrom for tømmerhøggere og friluftsfolk. Seterbua er nå restaurert i gammel stil, og har fremdeles mye historie og sjarm i veggene.

Beliggenheten er midt i Kongsberg kommune, litt syd for Kongsberg by, ved foten av Skrimfjella. Ca 1 km fra store og vesle Lauervann.

 

 
 

Powered by ez Publish - Design by n-Design & Design Development by Think Faster
Copyright © 2007 Think Faster