Velkommen / Om gården
Om gården

Gården Wåla ligger "midt" i Kongsberg kommune, på vestsida av Lågen. Historien kan føres tilbake til før svartedauen. Etter noen år som ødegård, ble driften tatt opp igjen. Gården har vært på handel flere ganger, og ble i flere år eid av embedsmenn ved Kongsberg Sølvverk. På slutten av 1800-tallet kom den igjen på handel, og vår slekt kom inn i bildet. I dag er vi 4.generasjon som holder til her.

Til gården hører også husmannsplassen Wålahaugen og setra Nybu. Husmannsplassen var selvstendig bruk i 90 år, og ble kjøpt tilbake til Wåla i 1985.

 

Wåla har i generasjoner blitt drevet tradisjonelt, med melkeproduksjon og skogsdrift. Da Heidi og Anders overtok i 1994, ble melkeproduksjonen avsluttet. Vi prøvde oss fram med gras og kornproduksjon, samt utleie av beiter. Men vi hadde igrunn lyst til å drive gården mer aktivt. Med mye bakker og lite kornjord, ble det fort husdyr det måtte satses på. Noe som kunne holde kulturlandskapet i hevd, uten stor manuell innsats, var viktig.

 

Litt tilfeldig oppdaget vi at hjorteoppdrett var en næring. Dette fanget interessen og i år 2000 var vi igang med konsesjonssøknad og gjerding. I 2001 kom 6 unge hjorter til gårds, og året etter kjøpte vi 5 til. Disse har etterhvert blitt til en stor flokk, og i 2008 var vi oppe i det antall dyr vi kaller "full produksjon". Det vil si at vi slakter ca 35 1 1/2-åringer hvert år. I forhold til å pleie kulturlandskapet har vi erfart at hjorten er et svært godt beitedyr.

 

     
     

 

 

     

Powered by ez Publish - Design by n-Design & Design Development by Think Faster
Copyright © 2007 Think Faster